RODO

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Firma YVEO  z siedzibą w 62-510 Konin, ul. Plac Niepodległości 1 przetwarza Państwa dane osobowe.

Dane były pozyskane bezpośrednio od Państwa lub od osób trzecich, podczas przekazania naszej Firmie oferty handlowej lub realizacji zamówienia, lub zlecenia;

 Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Firma YVEO  z siedzibą w 62-510 Konin, ul. Plac Niepodległości 1.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: YVEO z siedzibą w 62-510 Konin, ul. Plac Niepodległości 1 lub email adm@yveo.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (wyrażonej zgody),  b (realizacji zamówienia), f  RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu naprawy elektroniki użytkowej i sprzedaży akcesoriów GSM, stron internetowych domen i serwerów oraz sprzedaży produktów i kosmetyków konopnych.

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej, ujawnionym w Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej.

4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom Firmy YVEO kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Firmę produktów.

5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez Państwa.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

7. Informujemy również, że administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.